O projektu

Podobně nenadále, jako se objevila pandemie COVID-19, bylo na VŠCHT Praha vytvořeno velké množství výukových videí. Jen na Ústavu fyzikální chemie jich vzniklo víc než 1000 kousků a my se v nich od začátku trochu ztráceli. Proto vznikl tento rozcestník, který pomocí klíčových slov a našeptávače umožňuje mezi výukovými videi vyhledávat.

pudl.vscht.cz je výstupem dvou projektů Pedagogické interní grantové agentury (aka PIGA) z roku 2021:

  1. Sjednocení a rozšíření videí pro výuku bakalářských předmětů fyzikální chemie (vedoucí Michal H. Kolář)
  2. Katalogizace a tematické propojení videí pro výuku magisterských a specializačních předmětů fyzikální chemie (vedoucí Lukáš Tomaník)
Na tvorbě rozcestníku se intenzivně podíleli (abecedně) Michaela Černeková, Michal H. Kolář, Lukáš Tomaník a Dalibor Trapl.

Kód webu je volně dostupný na https://github.com/mhkoscience/pudl. Komentáře a náměty uvítáme na adrese kolarh@vscht.cz.

Předměty

    vyhledávač fyzikálně chemických videí